Juridisk information

1. Juridisk information

Redaktör:

 PIERRE FABRE DERMO-COSMETICS -
Simplified joint-stock company - registered office:
45, Place Abel Gance - 92100 Boulogne Cedex -
Capital: 22 987 907,85 Euros - RCS of Nanterre
319 137 576.

Ansvarig utgivare:

PIERRE FABRE DERMO-COSMETICS

Webmaster

Developer  : Mazarine Digital – Limited  company - S.A.S –– registered at the Paris RCS under number B 431 442 896 , whose registered office is located at 2, square Villaret de Joyeuse 75017 Paris, France  – Phone : +33 (0) 1 58 05 49 50 – Fax : +33 (0) 58 05 49 59.
For webmaster contact : avene@dermarome.se

HSP
Host Company OVH,
SAS with capital of 10 069 020 Euros, registered at 2 street Kellermann - 59100 Roubaix - France,
under number 537 407 926 located 2,
whose head office is located at 2 street Kellermann - 59100 Roubaix - France

Photo credits
nakena - P. BELAUD/Triaxe - C. BOSC - D. CABROL - N. CHAPMAN/Corbis - J. DAVID - B. HUGAND/ABM - V. LANCASTER - LIDJI/Jupiterimages - E. MARTIN – H. MATCHAVARIANI – R. MINSART - P. MENVILLE/Digivision – T. MIZUNO - M. POLO – Self photo - SPENCER/Option Photo - P. STRUBE – Studio X.


2. Policy personuppgifter

Genom att tacka ja till att bli kontaktad av Eau Thermale Avène accepterar du innehållet i denna personuppgiftspolicy.

Eau Thermale Avène inhämtar inga personuppgifter om dig som du inte själv valt att lämna. Dina registrerade uppgifter lagras i en databas och används för att kunna tillhandahålla information, nyheter och erbjudanden om Eau Thermale Avène produkter via e-post, sms och brev samt för statistiska ändamål.

Eau Thermale Avène vidarebefordrar inte dina personuppgifter till utomstående utan ditt tillstånd. Du är införstådd med och samtycker till att Eau Thermale Avène och bolag som ingår i Dermagruppen behandlar och använder uppgifter om dig för informations- eller direktreklamändamål. Eau Thermale Avène kan vidare komma att lämna ut dina personuppgifter om företaget är skyldigt att göra så enligt lag eller domstolsbeslut.

Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Kontakta då Eau Thermale Avène på adressen: Dermarome AB, Konsumentkontakt Avène, Rosenlundsgatan 50, 118 63 Stockholm.

Eau Thermale Avène har en hög säkerhet för att skydda dina personuppgifter, men kan trots detta inte garantera att dina personuppgifter i varje situation är helt skyddade mot förluster, förvanskningar och obehörig åtkomst.

För att samla och processa statistik (t ex utvärdering av sajtbesök), förbättra navigeringen (t ex förbättra eller utveckla sajten för en specifik webbläsare eller visning/färg) och avsäkerhetsskäl (t ex för att bestämma ursprunget av spam), kan vi komma att använda cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

3. Användning av hemsidan
A) användning av hemsidans innehåll

Eau Thermale Avène kommer att uppdatera hemsidan kontinuerligt så att all den information som presenteras är korrekt. Eau Thermale Avène strävar efter att försäkra att all information som presenteras på hemsidan är korrekt men kan dock inte lämna några som helst garantier för försäkran, lämplighet eller fullständighet gällande någon information på hemsidan. Användaren ska vara medveten om att den tekniska stabiliteten för överföring av data och information på internet inte alltid kan ske felfritt.

Allt bruk av hemsidan som inte sker i överensstämmelse med Eau Thermale Avènes avsikt med hemsidan, samt eventuella överträdelser, kan leda till påföljder med hänvisning till gällande lagstiftning.

B) tillgång till hemsidan

Eau Thermale Avène ger tillgång till hemsidan utan att ge någon garanti för att hemsidan alltid kommer att vara funktionsduglig. På grund av underhåll eller uppdatering, eller annan åtgärd, kan tillgången till hemsidan tillfälligt brytas. Eau Thermale Avène kan på intet sätt ställas ansvarig för dessa avbrott eller för de eventuella konsekvenser som detta kan leda till för användaren. Trots att Eau Thermale Avène använder antivirusprogram, kan Eau Thermale Avène på intet sätt hållas ansvarig för skador och funktionsnedsättning som kan orsakas av virus för användaren.

C) länkar till hemsidan

Webbsidor eller sidor som är länkade till webbidan är enbart för information och har inte blivit granskade av Eau Thermale Avène. Eau Thermale Avène tar inget ansvar för innehållet på dessa webbsidor eller sidor som är länkade till denna webbsida. Eau Thermale Avène tar inget ansvar för några förluster eller straff som kan inträffa vid länkning till någon annan länk eller länkade webbsidor. Användaren ansvarar själv för tillgången till dess hemsidor. Det får inte upprättas länkar till hemsidan och eller sidor som finns på hemsidan till användarens egen hemsida utan eau thermale avènes uttryckliga eller skriftliga tillåtelse.

D) cookies

Se även information under ”policy personuppgifter ovan”.

Eventuella samarbetspartners, som har samarbete med oss, eller som har en länk på vår hemsida kan också använda cookies som inte sänds via vår hemsida. Dessa cookies kan hjälpa till att väcka användarens intresse för en mer personligt anpassad marknadsföring och annan form av kommunikation som kan vara av intresse för användaren. Eau Thermale Avène frånsäger sig allt ansvar för denna typ av cookie.

E) ändring av användarvillkor

Eau Thermale Avène förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren av hemsidan. Detta kan ske i samband med ny lagstiftning eller andra bestämmelser eller för att underlätta användandet av hemsidan för användaren. Alla eventuella ändringar kommer att uppdateras på denna hemsida.

Regler för användning av material
Upphovsrätt till hemsidan

Genom att använda webbsidan accepterar du automatiskt de villkor som Eau Thermale Avène ger dig via åtkomst. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst. Fortsätt att läsa villkoren i framtiden när du loggar in på hemsidan. Om du vid något tillfälle inte vill acceptera villkoren, ska du inte logga in på hemsidan. Genom att använda hemsidan får användaren en begränsad rätt att använda hemsidan och dess innehåll för privat bruk.

Med hänvisning till upphovsrättslagen, varumärkeslagen och marknadsföringslagen och övriga lagar som rör immateriella rättigheter, är all typ av visning och kopiering av hela, eller delar av hemsidans strängt förbjudet utanför de ovan nämnda riktlinjerna. Det är därför strängt förbjudet, utan Eau Thermale Avène uttryckliga eller skriftliga tillåtelse, att genomföra någon typ av visning, kopiering, ändring, distribution eller på annat sätt utnyttja hela eller delar av hemsidan, på något som helst medium. All otillåten användning av hemsidan kan vara straffbart enligt gällande lagar.

Varumärken och produktnamn på hemsidan

Varumärken och produktnamn som omnämns på hemsidan är skyddade som registrerade varumärken eller skyddade på motsvarande sätt enligt varumärkeslagen och är därigenom skyddade i enlighet med upphovsrättslagen, marknadsföringslagen och övriga lagar som rör immateriella rättigheter.

All typ av användning och bruk av dessa varumärken och produktnamn ska göras med respekt mot de ovannämnda lagreglerade bestämmelserna. Användningen får på inget sätt leda till missbruk av varumärken och produktnamn och det får heller inte leda till att varumärken och produktnamn kan associeras till andra produkter på ett missvisande sätt.
 
Skicka via epost

Sökning pågår

Login required

You must log into your Avène account to save this information.


Login or create an account

You can't post more than one comment on a product

Ge din åsikt

* Obligatoriska fält

Inskrivning

-Dag
-Månad
-År

Varumärken hos Pierre Fabre Group:

*Obligatoriska fält

Thanks for sharing!

Din kommentar har lagts i kö för granskning av webbplatsens administratörer och kommer att publiceras efter godkännande.